INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROMSÅS IDRETTSLAG 04.06.2020

Postet av Hovedstyret den 1. Mai 2020

ÅRSMØTE I ROMSÅS IDRETTSLAG 04.06.2020 KL 19.00 AVHOLDES I ROMSÅS IDRETTSHALL.

Frist for innsendelse av forslag til årsmøtet, mandag 18. mai. Forslag sendes sissel.smeby1@gmail.com og kopi til mohamedachalhi177@hotmail.com

Romsås IL ønsker å gjennomføre årsmøtet i samsvar med helsemyndighetenes vedtak og anbefalinger, samt ha et årsmøte med fysisk oppmøte. 

Vi ber dere derfor sende oss en mail til medlemsreg@romsas-il.no med info om du / dere ønsker å være til stede på årsmøtet.

Vi setter pris på om infoen kan komme oss i hende innen 29.05.2020 slik at vi kan ha en oversikt over ca hvor mange som kommer slik at vi kan overholde kravene til helsemyndighetene. 

Årsmøte er åpent for alle medlemmer som fyller kravene vedrørende medlemskapet.

Mvh

Romsås IL 

v/ styret

Årsmøtepapirer finner dere her, de blir lagt ut fortløpende og senest 28.05.2020

Saksdokumenter: 
ÅRSRAPPORT FOR 2019.pdf
Regnskap 2019 alle grupper med budsjett 2020.xls
Romsås IL's totalregnskap 2019 med noter og budsjett 2020.pdf
Styrets økonomiske årsberetningt for 2019.pdf
Revisors beretning for 2019.pdf

Forslag:
Forslag til årsmøte i Romsås Idrettslag.pdf
Forslag 2 til årsmøtet i Romsås Idrettslag..pdf
Romsås idrettslags lov endring  § 16, forslag markert i rødt.pdf

Virksomhetsplan Romsås IL.pdf
Valgkomiteens innstilling 2020.pdf
Forslag på valgkomite.pdf

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.