Medlemsavgift:

Ungdom/voksne: 100 kr.  Gjelder hele året.

Treningsavgift: 

500 kr i halvåret ( fakturaene sendes ut i januar og september)