I starten ble Aerobic kalt for "Jazzballett". 

Høsten 1974 ble det holdt kurs for barn fra 7 - 10 år, men med dårlig oppslutning. Det førte til at de siden bare holdt kurser for damer på Ravnkollen skole. Høsten 1975 og våren 1976 holdt de til i et lokale ved Bjøråsen skole. 

Fra høsten 1977 holdt de treninger i Storsalen på Romsås senter som ver ett meget godt egnet lokale og det ble stor oppslutning. 

Alle årene med Jazzballett  har gruppene hatt meget dyktige trenere. For å nevne noe;  Marit Jacobsen,  Kari Halvorsen og  Inger Johanne Vesje. 


Oppslutningen om jazzballetten som mosjon var veldig stor, noe som viser at vi trenger et slikt mosjonstilbud på Romsås.

MoRo-prosjektet

Bydelsoverlege Karen Jenum startet i 2000 en studie der målet var å endre aktivitets-vanene til Romsås-beboere. Bakgrunnen var økende fedme og inaktivitet.

Befolkningen fikk informasjon om helsegevinsten av fysisk aktivitet. Folk ble blant annet oppfordret til å ta trappa i stedet for heisen.

Alle mellom 37 og 67 år ble invitert til helseundersøkelse i 2000 og igjen i 2003. Dermed kunne effekten av fysisk aktivitet måles. Blodprøver kunne vise redusert risiko for diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Resultatene var oppsiktsvekkende gode.Det dreide seg ikke om å få folk ut for å jogge og pese, men komme seg ut av sofaen og være litt mer aktiv. 

En aktivitet var gå-grupper. En deltaker her kunne fortelle om veldig dårlig form, veide for mye, blodprøver viste tegn til diabetes. I løpet av prosjektet gikk han ned 20 kg, og holdt diabetesen i sjakk med kosthold og mosjon.


I dag er aerobic-gruppa er en forlengelse av dette som ble startet opp, og vi sier:

«Mosjon på Romsås – MoRo – det er oss det.»