Innkalling til årlig møte (årsmøte)

Postet av Romsås IL - Aerobic den 19. Feb 2016

Innkalling til årlig møte (årsmøte)

Postet av Romsås IL - Aerobic den 19. Feb 2016

Innkalling til årlig møte (tidligere kalt årsmøte) i

Gymsalen Svarttjern skole

10. mars 2016 kl. 19.00 (etter trimmen)

Agenda:

  • 1. Valg av dirigent, sekretær og to personer til å underskrive protokollen
  • 2 Aerobicgruppas årsberetning
  • 3. Regnskap og revisjonsberetning
    Budsjett
  • 4. Aktivitetsavgift
  • 5. Innkomne forslag
  • 6. Foreslå kandidater/styremedlemmer til Aerobicgruppas styre. Nytt for 2016 er at forslaget skal legges fram på hovedstyrets styremøte 16.3.16 for godkjenning.

Saksdokumenter under:

Årsrapport 2015
Regnskap 2015 - budsjett 2016 (pdf format)
Revisjonsrapport

Aktivitetsavgift. Foreslås: ingen endring
Innkomne forslag: Ingen
Kandidater til nytt styre aerobic:
Heidi Gjerholm (Leder)
Steinar Jørgensen (Styremedlem)
Siw Anja Hammerås (Styremedlem)
Sigrun Markussen (kasserer)

Styret håper så mange som mulig har anledning til å komme.
Frist for innsending av forslag var 2. mars 2016.
Forslag kan leveres på treningsdagene, eller sendes i post til:

Romsås idrettslag
Boks 5 Romsås
0907 Oslo
Mrk: aerobic-gruppa

Eller: E-post: annemarie.molmen@gmail.com


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.