Velkommen til Romsås IL - Aerobic

Beskjeder

Vi er godt i gang. Mellom 15 og 20 stk hver gang

Møt opp på Svarttjern skole kl. 19.00 til en times god trim som passer for de fleste. Våre treningsdager er mandager og torsdager.

Det koster 500,- for vinter/vårsemesteret i aktivitets-avgift. I tillegg kommer 200,- i kontingent til idrettslaget, men det er for HELE året.Her kan dere øve litt hjemme: -->


Romsås IL - Aerobic

Adresse:
Romsås IL/Aerobic
Postboks 5 Romsås, 0907 OSLO

Mobil:
938 64 645

E-post:
aerobic@romsas-il.no

Treningslokale
Svarttjern skole

Aerobic - Utvalg

Klikk på navn for å sende epost
FUNKSJON
NAVN
ANSVARSOMRÅDETLF.:
Leder:Heidi Gjerholm
-Leder og trener938 64 645
Styremedlem
:Siw Anja Hammerås-Styremedlem, referater481 35 504
Kasserer:Sigrun Markussen-Regnskap926 59 898
Styremedlem
:Steinar Jørgensen-Medlemsregister, hjemmeside488 65 415


Aerobic - Styret

Klikk på navn for å sende epost
FUNKSJONNAVNANSVARSOMRÅDETLF.:
Leder:Heidi Gjerholm
-Leder og trener938 64 645
Styremedlem
:Siw Anja Hammerås -Styremedlem, referater481 35 504
Kasserer:Sigrun Markussen-Regnskap926 59 898
Styremedlem
:Steinar Jørgensen-Medlemsregister, hjemmeside488 65 415