Innkalling årlig møte 2020

Postet av Romsås IL - Aerobic den 13. Feb 2020

Innkalling til Aerobic-gruppas årlige møte 2020

Tid: 24. feb 2020 kl 19 (etter trimmen)

Sted: Gymsalen Svarttjern skole


Saksliste:

1. Valg av dirigent, sekretær og to personer til å skrive under protokollen.

2. Aerobicgruppas årsberetning.

3. Regnskap og revisjonsberetning. Budsjett

4. Aktivitetsavgift.

5. Innkomne forslag

6. Foreslå kandidater/styremedlemmer til Aerobicgruppas styre.


Styret håper at så mange som mulig har anledning til å komme.


Forslag kan leveres på treningsdagene, eller sendes på e-post til:

hammeraas@hotmail.com før 21.feb. 2020


Husk at hjemmesiden finner du her:

http://aerobic.romsås-il.no


Styret i gruppa har i 2019 bestått av:

Leder og trener:     Heidi Gjerholm    938 64 645

Nestleder:        Siw Hammerås    481 35 504

Kasserer:        Sigrun Markussen    926 59 898

Styremedlem:     Steinar Jørgensen    488 65 415


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.